We zullen naar mogelijkheden blijven zoeken via de bestaande markt. Bijna alles is mogelijk, als we samen hetzelfde doel nastreven. Ons doel moet bij alle deelnemers duidelijk zijn - het doel wat we nastreven is: "Samen werken aan een nieuwe toekomst". We zullen op democratische wijze aan één project tegelijk werken, totdat het project succes heeft. Het Team, die de meeste verstand van zaken heeft van een gekozen project zal worden beoordeeld op ervaring en kwaliteiten en zal worden voorgedragen. De overige deelnemers zullen op de achtergrond bijstaan daar waar nodig is op verzoek van het gekozen Team.                      

 

      


Bookmark and Share

Succes is de progressieve realisatie van een ideaal

Succes is een keuze. Het is de keuze die je maakt over hoe je je leven wilt indelen. Welke dromen je wilt achtervolgen. Wat voor ervaringen je zou willen hebben. Hoeveel geluk je elke dag wilt ervaren. Hoe lang je wilt glimlachen als je lekker in je vel zit. Welke keuze je ook maakt over de definitie van succes, zorg ervoor dat het je ondersteund; dat het werkt voor jou en dat het je verder brengt dan waar je nu bent. 

  


learning by sharing

Leren doe je ook door elkaar verhalen te vertellen en niet direct met oplossingen of adviezen te komen.

De gesprekspartners  passen de tips, informatie en verhalen, die ze horen in hun eigen referentiekader.
Informatie, kennis, ervaringen van iedereen worden waardevol voor henzelf en de anderen. Het leren van iedereen wordt versterkt, daardoor gaat het leren sneller, dieper en is waardevoller omdat het over zaken gaat die de ontvanger op dat moment nuttig vindt.

Tips:

 • gebruik informele momenten om te delen.
 • deel successen en hoe deze tot stand zijn gekomen.
 • deel welke competenties ieder heeft.
 • wees je bewust van je eigen competenties.
 • praat over hoe jij dingen voor elkaar krijgt.
 • praat met mensen die anders in elkaar zitten dan jij.
 • zoek mensen op die andere expertise en ervaring hebben.

Zet de volgende kwaliteiten in bij social learning:

 • openstaan voor anderen
 • willen blijven ontwikkelen, hoe lang je ervaring ook is of hoe lang je al succesvol bent.
 • interesse in anderen
 • luisteren
 • actief deelnemen
 • vragen stellen
 • associëren
 • kwetsbaar opstellen
 • uiten twijfels
 • willen delen
 • gunnen
 • nieuwsgierig zijn naar informatie